Liczba 24 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia cztery