Liczba 25 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia pięć