Liczba 26 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia sześć