Liczba 27 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia siedem