Liczba 28 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia osiem