Liczba 29 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia dziewięć