Liczba 30 słownie (w języku polskim):

trzydzieści