Liczba 31 słownie (w języku polskim):

trzydzieści jeden