Liczba 32 słownie (w języku polskim):

trzydzieści dwa