Liczba 33 słownie (w języku polskim):

trzydzieści trzy