Liczba 34 słownie (w języku polskim):

trzydzieści cztery