Liczba 35 słownie (w języku polskim):

trzydzieści pięć