Liczba 36 słownie (w języku polskim):

trzydzieści sześć