Liczba 38 słownie (w języku polskim):

trzydzieści osiem