Liczba 39 słownie (w języku polskim):

trzydzieści dziewięć