Liczba 40 słownie (w języku polskim):

czterdzieści