Liczba 41 słownie (w języku polskim):

czterdzieści jeden