Liczba 42 słownie (w języku polskim):

czterdzieści dwa