Liczba 43 słownie (w języku polskim):

czterdzieści trzy