Liczba 44 słownie (w języku polskim):

czterdzieści cztery