Liczba 45 słownie (w języku polskim):

czterdzieści pięć