Liczba 46 słownie (w języku polskim):

czterdzieści sześć