Liczba 47 słownie (w języku polskim):

czterdzieści siedem