Liczba 48 słownie (w języku polskim):

czterdzieści osiem