Liczba 49 słownie (w języku polskim):

czterdzieści dziewięć