Liczba 50 słownie (w języku polskim):

pięćdziesiąt