Liczba 51 słownie (w języku polskim):

pięćdziesiąt jeden