Liczba 52 słownie (w języku polskim):

pięćdziesiąt dwa